AKTUELLT: Måndagen 23/10 presenterades Karin Ek i Stadsbibliotekets serie Klassikerprat av Anne Brügge. Extrastolar plockades fram, fler och fler medan den tillströmmande publiken bjöds att plocka ur en korg med äpplen och chokladbitar! Utmärkt idé eftersom många kanske hade kommit direkt från jobbet och behövde litet påfyllning. En nyhet förkunnades på slutet: Karin Eks dikter kommer att ges ut i ett urval på 48 sidor och medfölja Lyrikvännen gratis, vilket betyder att hon når en lyrikintresserad läsekrets på omkring 1000 personer!                                                                                                                                                                                               NÅGRA RECENSIONSKLIPP:                                                                                                                                                   Västerbottens-Kurirens Therese Eriksson 28/9 2017 under rubriken "Sensualist lyft ur glömskan" skriver om Gränsen: "en tät, sinnligt välskriven roman som är absolut lojal mot de kast mellan hopp och förtvivlan, mellan vansinne och inre frid som den unga Agnes upplever. Den känns i många avseenden modern, men när man säger sådant beror det oftast på att vissa saker är eviga, snarare än före sin tid. Även om man får säga att Ek också var det senare, med sin ofärställdhet kring det kvinnliga begäret och sensualismen i förhållande till naturen."                                                                                                                               Aftonbladets Anneli Jordahl 23/7 2017: "Gränsen är en roman för alla som likt undertecknad när en svaghet för ungdomligt svärmeri, romantisk naturdyrkan och dramatiska känslokast mellan eld och vatten. Ek skildrar komplext och kraftfullt en trånande relation som uppstår under seglaster och nattliga dragspelsdanser. /---/ Ek ligger hudnära den både livsbejakande och grubblande Agnes som klyvs mellan intellektuell hunger och kärlekstörst."              Jordahl om biografin: "ett underhållande tidsdokument om kvinnors frigörelse och borgerlig kulturhistoria. /---/ Anne Brügges val att slå följe med den bortglömda författaren blev lyckat. Karin Eks författarskap framställs i den höjd och bredd som anstår henne. En förskingrad kulturskatt i inbjudande belysning."                                                                                                                                                                                                                            Svenska Dagbladets Jenny Aschenbrenner kallade 26/2 2017 biografin "en fascinerande resa genom det svenska 1900-talets första decennier."

Frågor och beställningar: Skriv till anne.brygge@gmail.com

eller använd formuläret här nedanför: